Višegrad

Jedan dečak je rođen daleko od Višegrada, sa samo dve godine života se doselio u ovaj grad kod tetke da živi jer majka nije uspela da mu pruži dobre životne uslove. Svako jutro se budio i kroz prozor spavaće sobe gledao u most. U most je gledao, o njemu je slušao i svaki dan više puta ga je prelazio. Taj dečak, kada je odrastao postao pripadnik Mlade Bosne, vrhunski diplomata i dobitnik Nobelove nagrade za životno delo, a najpoznatiji roman koji je napisao bio je upravo o mostu u koji gledao kao malo dete.

Ivo Andrić je proslavio ovaj grad i čuveni most Mehmed-paše Sokolovića kome izrada beše tako lepa da onaj ko ga vidi pomisli da je zrno bisera u vodi, a nebeski svod da mu je školjka.

Mi danas imamo i još jednog čoveka koji slavu Višegrada podiže za još jedan stepenik izdradnjom Andrićgrada kao jedan veliki omaž našem nobelovcu. Kusturica je poput svog grada na Mokroj Gori napravio grad ovog puta od kamena i Višegrad otvorio u struku.

Kada svemu ovome dodamo i posetu manastiru Dobrun iz 14. veka dobijamo jedan nezaboravan izlet koji će sigurno ispuniti očekivanja gostima naše agencije.